Klassieke homeopathie is maatwerk. Een homeopathische behandeling wordt namelijk niet alleen op uw klacht(en) voorgeschreven, maar is individueel gericht op u als persoon. Daarom heeft de homeopaat veel informatie van u nodig om tot een goed beeld te kunnen komen welke behandeling voor u geschikt is.

Een eerste consult duurt dan ook 1 a 2 uur, zodat u voldoende tijd en ruimte krijgt om zoveel mogelijk te vertellen. Naast bijzonderheden over uw klacht(en) wil ik ook graag weten wie u bent als persoon, of er bepaalde klachten in uw familie voorkomen, of er bijzondere dingen in uw leven zijn voorgevallen, wat voor medicatie u (heeft) gebruikt, etc.

Bij een vervolgconsult bespreken we hoe het met u gaat, en welke veranderingen er hebben plaatsgevonden. In overleg met u wordt besloten of en hoe de behandeling zal worden voortgezet.

Consulten vinden in principe plaats in mijn praktijk, maar indien gewenst kan het eventueel ook bij u thuis. Vooral voor ouderen en/of kinderen kan het prettig zijn dat het consult thuis plaats vindt, in de eigen vertrouwde omgeving. En voor de mensen uit de omgeving: wy kinne Frysk prate, en Grunnings ken ik heul goud verstoan.

Hoe lang een behandeling gaat duren is vooraf moeilijk aan te geven. Ieder mens is anders, en reageert anders. Soms merkt men heel snel verbetering, terwijl bij anderen er slechts heel geleidelijk vooruitgang is. Daarnaast spelen nog andere factoren een rol, zoals bijvoorbeeld uw conditie, de ernst van uw klachten en hoe lang deze reeds bestaan. Vuistregel is dat hoe langer de klacht bestaat, en hoe ernstiger deze is, des te langer het herstel zal duren. Voor een basisbehandeling, zoals bij een chronische ziekte of het in balans brengen/houden van uw gezondheid, zijn 4 a 5 consulten per jaar voldoende.

In geval van een acute situatie kunt u altijd rekenen op telefonische ondersteuning.

Haal het beste uit jezelf met homeopathie